Go Chic respecteert uw privacy

Volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens, verschaffen wij u de volgende informatie.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Transeurope nv gevestigd te 8000 Brugge, St-Jakobsstraat 52, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwerking.
De verwerking van uw gegevens gebeurt om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons ingeschreven bent (bv. om uw informatieaanvragen te verwerken, voor de verwerking en bevestiging van uw online boekingen of om u via e-mail op de hoogte te houden van het laatste nieuws).
Naast de informatie in verband met de diensten waarvoor u zich heeft ingeschreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informatie en in verband met andere producten en diensten die u kunnen interesseren. Transeurope NV zal uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken.
Overeenkomstig het bovenstaande en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als verwerkers van persoonsgegevens voor rekening en onder de controle van Transeurope nv vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Transeurope nv geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.
We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail met betrekking tot uw eventuele vragen naar info.belgium@transeurope.com of per post. Om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief volstaat het om het formulier op onze website in te vullen.
De websites maken gebruik van cookies, kleine stukjes informatie die tijdelijk op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers en is absoluut noodzakelijk om de goede werking van deze website te garanderen.

Vragen of persoonlijk advies nodig?


Contacteer ons:

per telefoon* op het nummer 050 44 44 94
of via het onderstaande formulier


* Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 19 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uurDe pagina wordt ingeladen...