Corona-maatregelen
  • - wij zijn geopend van maandag t.e.m. vrijdag (9u tot 18u) - uitzonderlijk zullen onze kantoren gesloten zijn op vrijdag 14/05/2021 
  • - klanten die niet kunnen afreizen omwille van de coronacrisis zullen individueel door ons worden gecontacteerd via de reisagent

Go Chic respecteert uw privacy

Uw vertrouwen in onze organisatie is van primodiaal belang voor ons.
T-HL Belgium NV en T-HL International NV hechten dan ook grote waarde aan het gepast
beschermen van de gegevens die zij verzamelen en verwerken, in het bijzonder persoonsgegevens.
T-HL Belgium NV en T-HL International NV willen in het bijzonder de gegevens
van haar klanten, haar medewerkers en alle andere persoonsgegevens die zij
ter beschikking krijgt, beschermen tegen:
- verlies: gegevens zijn niet meer voor handen
- lekken: gegevens komen bij personen terecht die niet gerechtigd zijn
de gegevens onder zich te hebben
- fouten: gegevens zijn onjuist, bijvoorbeeld niet meer actueel of niet volledig
- ontoegankelijk: gegevens zijn niet toegankelijk op momenten dat ze nodig zijn
- onterecht inkijken: inkijk door personen die hiertoe niet gerechtigd zijn
- het niet kunnen nagaan welke persoon de gegevens inkeek, veranderde of verwijderde
- verwerkingen die niet in de lijn liggen van de toepasselijke regelgeving, richtlijnen en normen

Dit privacy beleid is van toepassing op het merk Go Chic

T-HL Belgium NV en T-HL International NV is gevestigd in België.
Bijgevolg zijn de basisprincipes van dit beleid gebaseerd op de vereisten van de
Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens,
betreffende Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”.
Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere
vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan dit beleid,
moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten.


Vragen over de toepasselijke wetgeving kunnen worden gesteld aan de Data Protection Officer (DPO).

T-HL Belgium NV en T-HL International NV, in hun hoedanigheid van
verantwoordelijken voor de verwerking, verzamelen en verwerken
uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de service te verlenen,
om het reisproduct te leveren, of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Zo verzamelen en verwerken T-HL Belgium NV en T-HL International NV volgende persoonsgegevens:
voor het leveren van een reisproduct / het maken van een boeking:
persoonlijke identificatiegegevens waaronder naam, voornaam, geslacht en
geboortedatum (ingevolge gerechtvaardigd belang luchtvaartmaatschappij of Eurostar),
nationaliteit (in het geval van reizen buiten de EU).
voor de aanmelding op de nieuwsbrief: persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam en e-mail adres

Volledige privacybeleid kunt u terugvinden in onze privacy policy via deze PDF


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

T-HL Belgium NV en T-HL International NV is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor
uw persoonsgegevens die zij verzamelt via de websites en telefonische boekingen.
Dit privacybeleid bevat details over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Travelport NV is in de eerste plaats een dienstverlener of
gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. Travelport NV is verantwoordelijk
voor de technische levering van vluchten opgevraagd en geboekt via hun API.

BeNe Rail NV is in de eerste plaats een dienstverlener of
gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. BeNe Rail NV is verantwoordelijk voor de
technische levering van treinen opgevraagd en geboekt via hun API.

FareLogix NV is in de eerste plaats een dienstverlener of
gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. FareLogix NV is verantwoordelijk voor de
technische levering van vluchten opgevraagd en geboekt via hun webmodule.

Combell NV en Servico NV zijn in de eerste plaats een dienstverlener of
gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen.
Ze zijn verantwoordelijk voor de technische levering van verwerken van de reservering alsook opslag van de gegevens.

Alle hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken de vragen met betrekking
tot de verwerking worden doorverwezen naar de correcte verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verzamelt T-HL Belgium NV en T-HL International NV?

Online Boeking
Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw online
reservering bij T-HL International NV te beheren en u notificaties te sturen van de boekingsstatus.
We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw betalingen te beheren.
We gebruiken uw gegevens om klachten af te handelen.

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om u te identificeren en
om uw adres te bevestigen met externe partners.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
* Aanspreektitel, voornaam en naam
* Adres, postcode, stad, land
* E-mailadres
* Telefoonnummer / GSM-nummer
* Geboortedatum, geboorteplaats
* Reserveringsgegevens

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan derden worden
alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten, distributieleveranciers
in verband met de verlenen van uw reservering. Betalingsdienstaanbieders voor uw betaling.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om
T-HL International NV in staat te stellen de diensten te beheren en om deze aan jou te kunnen verlenen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.


direct marketing

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u marketingaanbiedingen,
informatie-enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mails.

Om uw ervaring van T-HL International NV te optimaliseren,
zullen we u relevante informatie verstrekken, producten aanbevelen en u eventueel
gepersonaliseerde aanbiedingen sturen. Al deze geweldige services zijn gebaseerd op uw eerdere reserveringen.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën
* Aanspreektitel, voornaam en naam
* Adres, postcode, stad, land
* E-mailadres

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Uw gegevens zullen nooit buiten de T-HL International NV voor
marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op
uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing. Of indien u eerder reservering en
een verbintenis hebt aangegaan met de groep T-HL International NV

Uw recht om je toestemming in te trekken:
U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van
uw persoonlijke gegevens intrekken en bezwaar maken tegen direct marketing.
U kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:
* door zich af te melden via de website
* door zicht af te melden via een direct marketing mail
* door de instellingen van uw e-mailadres te bewerken


Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt.


Klantenservice

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw vragen
te beheren en klachten via e-mail, telefoon en via sociale media.
We kunnen u ook contacteren als er een probleem is met uw reservering.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken alle gegevens die u aan ons verstrekt, waaronder de volgende categorieën

* Aanspreektitel, voornaam en naam
* Adres, postcode, stad, land
* E-mailadres
* Telefoonnummer / GSM-nummer
* Geboortedatum, geboorteplaats
* reserveringsgegevens
* alle correspondentie in de kwestie

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt
om u onze voornoemde diensten te verstrekken.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?
Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op
T-HL International NV legitieme belangen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We zullen uw gegevens bewaren in overeenstemming met de boekhoudkundige regels

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen:
U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens op basis van een legitiem belang van T-HL International NV. T-HL International NV
zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens,
tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen en
rechten overstijgt of als gevolg van juridische vorderingen.


wedstrijd

Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
We verwerken uw gegevens wanneer u deelneemt aan onze wedstrijden.
Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor T-HL International NV om deelnemers
te contacteren over de wedstrijd, vóór en na een evenement,
om de identiteit van deelnemers te bepalen, om winnaars te contacteren,
het bekend maken van de winnaar via onze websites en andere media,
uw prijs te leveren en opvolging te doen van de levering.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën

* voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* informatie ingediend in de wedstrijd

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Gegevens die worden doorgegeven aan derden, worden alleen gebruikt
om u te voorzien van de voornoemde diensten, naar leveranciers voor de levering van prijzen.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op
uw toestemming wanneer u beslist deel te nemen aan een wedstrijd.

uw recht om uw toestemming in te trekken:
U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van
uw persoonlijke gegevens intrekken. Wanneer u dit doet, zal T-HL International NV
niet in staat zijn om u de bovengenoemde diensten aan te bieden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende dagen na afloop van de wedstrijd.

Voorstelling

Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
We verwerken je gegevens wanneer je deelneemt aan onze voorstelling.
Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor T-HL International NV om deelnemers
te contacteren over de voorstelling, vóór en na een evenement,
om de identiteit van deelnemers te bepalen,
het publiseren van foto's van onze voorstelling via onze website of andere media.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën

* voornaam, naam, e-mailadres
* sfeerbeelden / foto's van de aanwezige deelnemers

Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
Gegevens die worden doorgegeven aan derden, worden alleen gebruikt
om je te voorzien van de voornoemde diensten, naar leveranciers voor de levering van diensten.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
De verwerking van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op
je toestemming wanneer je beslist deel te nemen aan de voorstelling.

Je recht om je toestemming in te trekken:
Je kunt te allen tijde je toestemming voor de verwerking van
je persoonlijke gegevens intrekken. Wanneer je dit doet, zal T-HL International NV
niet in staat zijn om je de bovengenoemde diensten aan te bieden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je persoonlijke gegevens ten einde de verwerking is gebeurd na einde van de voorstelling.

ONTWIKKELING EN VERBETERING

Nakomen van wettelijke verplichtingen

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen
aan verplichtingen in wetten, rechterlijke uitspraken en beslissingen van autoriteiten.

Dit omvat het gebruik van uw persoonlijke gegevens om boekhoudgegevens
te verzamelen en te verifiëren om de boekhoudregels na te leven.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën
*klantennummer
*reserveringsnummer
*naam
*postadres
*transactiebedrag
*transactiedatum

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Uw gegevens worden gedeeld binnen de T-HL International NV.

We zullen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die boekhoudsysteemoplossingen bieden.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is nodig voor
T-HL International NV om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We zullen uw gegevens bewaren in overeenstemming met de boekhoudkundige regels


Preventie van misbruik en misdaad

cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer
of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken aan de website wordt opgehaald.
Als je onze diensten gebruikt, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat
met het gebruik van deze cookies.


Voor verder info over cookies verwijzen we je naar de cookie pagina op onze website

Vragen of persoonlijk advies nodig?


Contacteer ons:

per telefoon* op het nummer 050 44 44 94
of via het onderstaande formulier


* Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 17 uurDe pagina wordt ingeladen...